בוב – מחזיק מפתחות עם מטר 0011

מחזיק מפתחות עם מטר